Zábavná angličtina pro vaše děti


nabízené Jazykovou Å¡kolou RybiÄka Praha jsou skvÄ›lou příležitostí, jak umožnit dÄ›tem nauÄit se komunikovat v cizím jazyce formou hravou a zábavnou. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou vedené zkuÅ¡enými a kvalitními lektory podle preciznÄ› zpracované metodiky, která tvoří ucelený blok nejrůznÄ›jších aktivit. Takových, jež dÄ›ti baví a s nimiž je uÄení nenudí. Nabídka vychází vstříc rodiÄům, kteří chtÄ›jí zapsat své ratolesti co nejdříve. Výuka v malých skupinkách je urÄena dÄ›tem od dvou do tří let, od tří do Å¡esti a Å¡kolákům až do osmnácti.

Kvalitní výuka angliÄtiny pro dÄ›ti

a také výuka francouzÅ¡tiny a Å¡panÄ›lÅ¡tiny to je specializace, ve které má Å¡kola výborné výsledky. Prioritou je nauÄit dÄ›ti mluvit spontánnÄ› a bez stresu, že udÄ›lají gramatickou chybu. Čím dřív zaÄnou, tím kvalitnÄ›jší základy pro komunikaci tak získají.